ביאן: גיליון 1, יוני 2014

הגיליון שלפנינו כולל שני מאמרים. המאמר הראשון, פרי עטו של איאד זחאלקה, עוסק בהתפתחות הלכה מוסלמית לוקאלית עבור הקהילה המוסלמית בישראל. המאמר השני, שנכתב בידי יוסרי ח'יזראן, דן בהשפעות "האביב הערבי" על הערבים הנוצרים בישראל. חותם את הגיליון המדור "מבט לתקשורת האלקטרונית", אותו ערך בריאן מיקוליצקי. המדור כולל מבחר ידיעות שהתפרסמו בתקשורת הערבית בישראל.
תאריך