ביאן: גיליון 14 ,יוני 2018

הגיליון הנוכחי של ביאן כולל מאמר אחד, מאת אריק רודניצקי, המציג פרופיל של צעירים ערבים בישראל בראי ממצאי סקר דעת קהל שערכה קרן קונרד אדנאואר בקיץ שעבר.
תאריך