ביאן: גיליון 13 ,פברואר 2018

בגיליון הנוכחי של ביאן שני מאמרים. המאמר הראשון, מאת איתמר רדאי, דן בתכנית הלימודים האלטרנטיבית לאזרחות שהוצעה לאחרונה מטעם ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל. המאמר השני, פרי עטו של שלומי דסקל, סוקר את פעילותו של המוסיקאי והיוצר בסאם בירומי ומנתח את תוכני יצירתו בהקשר החברתי והפוליטי.
תאריך