ביאן: גיליון 12, דצמבר 2017

הגיליון הנוכחי של ביאן מציג בהרחבה ממצאים מתוך סקר דעת קהל שערכה קרן קונרד אדנאואר בישראל בקיץ 2017 .תמצית הממצאים הוצגה בכנס שערכה תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי ב-27 בספטמבר, ואנו שמחים להציג כעת את ממצאי הסקר בהרחבה. אנו מקווים כי הסקר יחדד ויחדש בתחום יחסי המדינה ואזרחיה הערבים, ויתרום להבנה מעמיקה יותר של תמונת המצב העדכנית.
תאריך