ביאן: גיליון 8, יולי 2016

הגיליון הנוכחי של ביאן כולל שני מאמרים. המאמר הראשון, פרי עטה של עינבל טל, עוסק בשימוש שעושה התנועה האסלאמית בישראל ברשתות הוירטואליות החברתיות במסגרת פעילותה בקרב נשים מוסלמיות. המאמר השני הוא נוסח מעובד של הרצאה שנשא אלי רכס בכנס שנערך בחודש מארס האחרון לציון עשרים שנה לייסוד תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי.
תאריך