ביאן: גיליון 7, אפריל 2016

הגיליון הנוכחי של ביאן כולל שני מאמרים העוסקים בתהליכי עומק העוברים על החברה הערבית בישראל בשנים האחרונות. המאמר של תגריד קעדאן עוסק במעמד האישה הערבייה בזירה הציבורית בישראל, על רקע הבחירות האחרונות לכנסת (מרץ 2015) ולרשויות המקומיות (אוקטובר 2013 .) מאמרו של יוסרי ח'יזראן מנתח את ההשפעות של המרד המתחולל בסוריה בחמש השנים האחרונות על הציבור הערבי בישראל.
תאריך