הכביסה המלוכלכת של הציבור הערבי

מאמרו של מיכאל מילשטיין בוחן את סיבות לשיעור הצבעה הנמוכה בקרב לציבור הערבי בישראל.
תאריך

"שיעור ההצבעה ביטא אכזבה מפיצול הרשימה המשותפת, מההתעלמות מהפשיעה ומהדרת הדור הצעיר. זה מסר דווקא עבור המפלגות היהודיות."