הכביסה המלוכלכת של הציבור הערבי

תאריך

"שיעור ההצבעה ביטא אכזבה מפיצול הרשימה המשותפת, מההתעלמות מהפשיעה ומהדרת הדור הצעיר. זה מסר דווקא עבור המפלגות היהודיות."