כך אפשר לעצור את האלימות בחברה הערבית

מיכאל מילשטיין במאמר דעה ב- The Marker על האלימות בחברה הערבית בישראל והדרך לעצור אותה
תאריך

מיכאל מילשטיין במאמר דעה ב- The Marker  על האלימות בחברה הערבית בישראל והדרך לעצור אותה:

"במהלך העשור האחרון נערמו הררי מחקרים שעניינם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, וקודמו מהלכי התמודדות מעשיים, במיוחד בתחומי האכיפה והשיטור. בפועל, האיום הלך והחמיר לאורך השנים, דבר שמגולם בשיעור ההרוגים הערבים חסר התקדים באירועים אלימים: לפי דו"ח עדכני של עמותת יוזמות אברהם, 2019 היתה הקטלנית ביותר בהקשר הזה עם 89 מעשי רצח, ומראשית השנה הנוכחית המספר הוא 53.

פער שכזה בין הגברת המאמצים למיגור הבעיה להחרפתה בפועל, מעיד כי דרכי הטיפול הננקטות עד כה יושמו בצורה חלקית או שגויה, או שהשיח לגבי מקורות הנגע והמענה הנדרש למיגורו אינו מדויק מיסודו, וכי נדרשת "יציאה אמיתית מהקופסה", הן מצד גורמי המדינה והן מצד החברה הערבית".