"הצהרת בלפור החדשה": נאום טראמפ בראי השיח הפלסטיני

המאמר של מיכאל בקר עוסק בניסיונות מובילי שיח פלסטינים, בהם תנועות הפת"ח והחמאס, ללבות את היצרים ולהוביל למחאות המוניות, בשעה שהגולשים הפלסטינים מפגינים מורת רוח מהרפיון שאחז במנהיגי העולם הערבי והפילוג בהנהגה הפלסטינית שאפשרו לראייתם את ה"מחטף."
תאריך

This image is frequently circulated by Palestinian Twitter users, and depicts U.S President Donald Trump being spanked by a woman dressed in the Palestinian flag. From Twitter .
  בתמונה הזו מטוויטר, נראית אישה לבושה בדגל פלסטין המכה בסנדל על אחוריו של טראמפ, בהדגישה כי "ירושלים היא בירת פלסטין."

סוגיית ירושלים מעסיקה באופן תדיר מובילי שיח פלסטינים, חילוניים ודתיים, במיוחד מקרב תנועות הפת"ח והחמאס, המבקשים להעלותה אל סדר היום ולקבעה בתודעה העולמית כבירה פלסטינית בלתי נפרדת מהאומה המוסלמית. הצהרת נשיא ארצות-הברית בדבר הכרה בירושלים כבירת ישראל היוותה הזדמנות לעורר את השיח הרשתי בנושא ונוצלה לעידוד מחאות עממיות שנותרו בסופו של דבר מוגבלות למדי. האירוע נוצל גם לגריפת הון פוליטי בניסיון לחזק את מעמדן של התנועות הפלסטיניות. הציבור הפלסטיני מצדו הפגין מורת רוח מהעולם הערבי כמו גם מההנהגה הפלסטינית נוכח השסעים הפוליטיים והיעדר הנכונות לחתור לאחדות ופיוס, שאפשרו לארצות-הברית ולישראל לקבע מציאות חדשה.

בשיח שהובילו אוהדי תנועת חמאס ברשתות הודגש הנרטיב לפיו אין מדובר בסכסוך לאומי גרידא אלא בסכסוך דתי, שהרי ירושלים נחשבת לאחת משלושת המקומות הקדושים לאסלאם. מכאן, שעל כל מוסלמי להתנגד למזימה האמריקאית-ציונית לייהד אותה. התנועה ניסתה לשווק את מסרי התעמולה באמצעות שימוש בתיוגים ישנים כגון "#אינתפיאדת אל-אקצא",[1] לצד תיוגים שהושקו לנוכח ההכרה האמריקאית בירושלים והחגיגות לציון 30 שנה להיווסדות חמאס, כגון "#חמאס 30".[2] יתר על כן, רתמה התנועה את הרשתות לגיוס פעילים ועידודם לצאת למחאות עממיות נגד כוחות הביטחון הישראליים. כך לדוגמה, קראה חמאס לנשים הפלסטיניות לצאת אל רחבת מסגד אל-אקצא בימי שישי כדי להפגין נוכחות במתחם, לחלק מזון למפגינים ולתמוך מוראלית בגברים המוסלמים, שנקראו להסלים את המחאה.[3]

תומכי הפת"ח הביעו אף הם סלידה מהצהרת טראמפ והדגישו ש"ירושלים אינה למכירה". לאות מחאה, החליפו הגולשים את תמונת פרופיל החשבון הרשתי לכיפת הסלע בשילוב דגל פלסטין והכיתוב "ירושלים היא בירת פלסטין". אשרף ג'מעה, חבר פת"ח וחבר הפרלמנט הפלסטיני בגדה, קרא בחשבון הפייסבוק שלו לנקוט מהלכים אופרטיביים נגד ההצהרה, כמו החרמת מוצרים ישראלים ואמריקאים והגברת פעולות המחאה למען ירושלים ברשתות ובשטח.[4]

בשיח שהתפתח ברשתות, תיארו הגולשים הפלסטינים את ההצהרה האמריקאית כ"הצהרת בלפור החדשה",[5] בעוד שאחרים הודו לטראמפ על הצלחתו לאחד את כל המוסלמים סביב הנושא, תוך שימוש בתיוג "ירושלים מאחדת אותנו" (‫#‏القدس_توحدنا).[6] אלא שבצד תגובות שכאלו, נחשפה האכזבה הרבה שחשים פלסטינים מהשסע העמוק בעולם הערבי בכלל ובחברה הפלסטינית בפרט, שיצר קרקע נוחה עבור ארצות-הברית וישראל להובלת מהלך ההכרה. גולש מחברון העיר בסרקסטיות כי התגובה הרשמית היחידה של שליטי מדינות ערב לבעיות בוערות בעולם הערבי מתבטאת אך ורק בריקודים, כשכוונתו לקבלת הפנים לה זכה טראמפ מצד מארחיו הסעודיים במאי האחרון, בעת שהשתתף בריקוד חרבות מסורתי.[7] גולש מעזה הביע תחושה דומה כשאמר כי "הפלסטינים עסוקים במשכורות, במשרות ובפיוס. הערבים עסוקים ברקדניות, תופים ומשתאות, בעוד ארצות-הברית וישראל מתכננות לייהד את הזהות הפלסטינית של ירושלים."[8] גולשים פלסטינים מרמאללה, כמו גם ממדינות ערב, מתחו ביקורת כלפי גורמים ומדינות בעולם הערבי המבקשים לקדם נורמליזציה עם ישראל, דוגמת סעודיה.[9] לראיית הגולשים, ההתפתחות האחרונה בנושא ירושלים והתחזקות מעמדה של ישראל אינם נובעים מתבונתם של הציונים אלא מסכלות הערבים העסוקים במלחמות ביניהם ומרחיקים מהם את אומות העולם.[10] גולשים פלסטינים מהגדה ומסוריה המזוהים עם תנועת פת"ח, הפנו אצבע מאשימה לעבר הנהגת חמאס ובראשה ראש הלשכה המדינית, אסמעיל הנייה, שלראייתם זנחו את דרך המאבק בישראל ומעדיפים להתהדר במילים מאשר במעשים, ובהעשרת נכסי התנועה, בין היתר, הודות למימון סעודי וקטרי.[11]  אלה מלמדים על השסע והניכור, כמו גם חוסר האמון, הקיימים ברחוב הפלסטיני כלפי ההנהגה הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, שיכולים להאיר על חוסר המוטיבציה של רבים מקרב הפלסטינים להיענות לקריאות חמאס ופת"ח לצאת לרחובות.

ביטוי לכך ניתן ברשת שהתמלאה בקריקטורות ששמו ללעג את חולשת מנהיגי העולם הערבי נוכח ההצהרה.[12] כך לדוגמה באחת הקריקטורות (תמונה 2) נראה טראמפ כבריון המושך אחריו את העולם הערבי המוצג כתבוסתן וכנוע, שחלקו משופד על אבני דרך – החל בהצהרת בלפור וכלה בהצהרת טראמפ – וחלקו קורא אחרי הנשיא ש"זה [ההצהרה] פוגע בתהליך השלום", בעודם דורכים על גווייתו המתפוררת של תהליך השלום.

הצבעת האו"ם מה- 21 בדצמבר נגד ההצהרה האמריקאית זכתה לתגובות אוהדות בקרב הגולשים הפלסטינים. השיח סביב ההצבעה התאפיין במידה מסוימת של תחושת אופוריה ותואר ככישלון מחפיר לארצות-הברית ולישראל.[13] הגולשים התייחסו בלגלוג לאיומו של טראמפ להקפיא את כספי הסיוע למדינות המתנגדות וביקשו ממנו לממש את האיום כדי שלארצות-הברית לא תהא עוד השפעה על מדינות העולם.[14] הגולשים ציינו כי ההתנגדות מוכיחה שתם עידן ההגמוניה האמריקאית בעולם, וקראו למדינות ערב ללמוד מהתנגדותה של ונצואלה להצהרה.[15]

השיח הרשתי שהתפתח בקרב הפלסטינים בעקבות הצהרת טראמפ מתאפיין בסלידה עמוקה כלפי ארצות-הברית וישראל שנדמה כי הצליחה לאחד את הציבור הפלסטיני על כל גווניו בעמדתו ביחס לירושלים. עם זאת, הוא משקף גם תחושת מצוקה וחולשה רבה הרווחת בקרב גולשים פלסטיניים רבים הרואים בהצהרה האמריקאית תמרור אזהרה וסימן לבאות, כמו גם לרעה החולה בעולם הערבי השקוע במאבקים ובשסעים פנימיים ומונע מאינטרסים צרים המונעים ממנו לפעול למען סוגיית ירושלים. נראה כי הייתה לכך, בין היתר, השפעה על ההיענות הנמוכה של הציבור הפלסטיני לניסיונות של התנועות הפלסטיניות להוביל למחאות המוניות בתגובה להצהרה.

 

 

 

[1] #انتفاضة_القدس

[2] #حماس30; #القدس_عاصمة_فلسطين; #HandsOffJerusalem

[3] #جمعة_الإرادة

[4] @AshrafMjomaa, Facebook, December 21, 2017. 

[5] #القدس_عاصمتنا; #انتفاضة_العاصمة

[6] @RamallahNewsOfficialPage, Facebook, December 22, 2017 ; #القدس_عاصمة_فلسطين

[7] Facebook, December 18, 2017; Facebook, December 19, 2017. 

[8] Facebook, December 6, 2017. 

[9] @mawtinii, Facebook, December 14, 2017. 

[10] @alhamidhi7c, Twitter, December 18, 2017.  

[11] @RamallahNewsOfficialPage, Facebook, December 23, 2017.  

[12] @Rasha_elali, Twitter, December 23, 2017.  ‎

[13] @MaanNews, Facebook, December 22-23, 2017.  

[14] @Ramallah.Mix1, Facebook, December 21, 2017; @RamallahNewsOfficialPage, Facebook,  December 22, 2017 ;

اعجبني في فلسطين, Youtube, December 21, 2017.