ביאן: גיליון 3, דצמבר 2014

מאז יצא לאור הגיליון השני של בַּ יַּאן בחודש ספטמבר 2014 חלו כמה תפניות חדות ביחסים בין האזרחים היהודים והערבים בישראל. תחילה חלה החרפה חמורה, לאחריה רגיעה זמנית, ולאחרונה שוב גברה המתיחות סביב העימותים בירושלים ובהר הבית(מסגד אל-אקצא), והיא באה לידי ביטוי ביתר שאת בהפגנות ובפעולות המחאה שפרצו בעקבות ירי המשטרה בח'יר אל- דין חמדאן בכפר כנא בנובמבר 2014 .
תאריך

מאז יצא לאור הגיליון השני של בַּ יַּאן בחודש ספטמבר 2014 חלו כמה תפניות חדות ביחסים בין האזרחים היהודים והערבים בישראל. תחילה חלה החרפה חמורה, לאחריה רגיעה זמנית, ולאחרונה שוב גברה המתיחות סביב העימותים בירושלים ובהר הבית(מסגד אל-אקצא), והיא באה לידי ביטוי ביתר שאת בהפגנות ובפעולות המחאה שפרצו בעקבות ירי המשטרה בח'יר אל- דין חמדאן בכפר כנא בנובמבר 2014 .לאחריהן פרצו עימותים בין מוסלמים לדרוזים באבו סנאן. על כל אלה מוסיף המתח הגובר סביב סוגיית "חוק הלאום". ככלל, מאז הקיץ נמשכת המתיחות ומאיימת על מרקם היחסים העדין בין הרוב למיעוט בישראל.

אנו שמחים לארח הפעם בבַּ יַּאן את פרופ' אלי רכס מאוניברסיטת נורת'ווסטרן באילינוי, ארה"ב. פרופ' רכס, מייסד תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, הוא אחד המומחים המובילים בעולם לחקר הפוליטיקה והחברה הערבית בישראל. במאמרו "בין אליטות מנוכרות למעמד ביניים מתפתח" מנתח פרופ' רכס את ההתפתחויות האחרונות, את השפעתן על החברה הערבית ואת מגמת הרדיקליזציה לעומת מגמת ההשתלבות.