יחד אך לחוד: ערים מעורבות בישראל

מחבר
קובץ זה מעלה שורה של שאלות הנוגעות למעמדם של התושבים הערבים בערים המעורבות ולמכלול היחסים בינם לבין התושבים היהודים.
תאריך

Mixed cities in Israel cover

המונח "ערים מעורבות" כוונתו בדרך כלל לערים שמתגוררות בהן קבוצות אוכלוסייה ממוצא שונה – אתני, לאומי או דתי, המצויות לעתים במצב של קונפליקט. קובץ מאמרים זה עוסק בחמש ערים מעורבות בישראל שמתגוררים בהן יהודים וערבים: עכו, חיפה, תל-אביב-יפו, רמלה ולוד. בסוף שנת 2004 מנתה האוכלוסייה הערבית בערים אלו כ-80 אלף נפש, שהם כשישה אחוזים מן האוכלוסייה הערבית בישראל. קיימים פערים חברתיים-כלכליים ניכרים בין האוכלוסייה הערבית והיהודית בערים המעורבות, המתבטאים בתחומים כמו דיור, חינוך, רווחה ועוד. פערים אלה הם אחד הגורמים לשיעורים גבוהים של פשיעה, של אלימות ושל שימוש בסמים הנפוצים בערים המעורבות. יש הגורסים כי המתח הפנימי הולך ומתעצם עד כדי מצב נפיץ. 

הקובץ מעלה שורה של שאלות הנוגעות למעמדם של התושבים הערבים בערים המעורבות ולמכלול היחסים בינם לבין התושבים היהודים: כיצד מתבטאת הלכה למעשה הפרדה בין שתי אוכלוסיות הדרות בכפיפה אחת ולכאורה משולבות זו בזו? כיצד ניתן לקדם את זכויותיהם של התושבים הערבים בתחומים כמו תכנון, חינוך ודיור? האם ניתן ומוצדק לקיים מערכת חינוך משולבת במקום המתכונת הנוכחית, הכוללת הפרדה בין מערכת החינוך העברי לבין מערכת החינוך הערבי? מהם תחומי ההתערבות האפשריים של הרשות המקומית, של הארגונים הלא-ממשלתיים ושל מגדל השן האקדמי, וכיצד עשויים גורמים אלה להקל על המצוקה החברתית-כלכלית בשכונות הערביות? אילו לקחים ניתן להפיק מערים מעורבות במקומות אחרים בעולם ואיך ניתן ליישמם במקרה הישראלי? 

הקובץ דן בהרחבה בסוגיות האופייניות לערים המעורבות בישראל ובוחן מצבים דומים בבוסניה, בצפון אירלנד ובדרום אפריקה. הוא כולל שישה חלקים ובהם 20 מאמרים המבוססים על הרצאות שנישאו בכנס בין-לאומי שנערך בנובמבר 2004 מטעם תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב. 

הכותבים מייצגים קשת רחבה של חוקרים מן האקדמיה, אישי ציבור ופעילי שטח מן הארץ ומחו"ל: יצחק שנל, חנא סויד, חיים יעקובי, רועי פביאן, חוסין אגבאריה, זוהיר בהלול, רוית גולדהבר, דניאל מונטרסקו, נטע זיו, אלי רכס, נביל סמור, גאנם יעקובי, שמעון שפירו, בות'ינה דביט ודרור אמיר, וכן פרדריק בול, מארי פיצדאף, ג'וליה דמיכליס, אנדרו וכטל וא"ג כריסטופר.