נוער ערבי בישראל: בין סיכוי לסיכון

הקובץ דן בהרחבה בסוגיות הנוגעות לבני הנוער הערבים בישראל.
תאריך

Arab Youth in Israel Cover

 


אוכלוסיית בני הנוער (בני 12 עד 18 שנה) מהווה פלח ניכר בחברה הערבית בישראל: בשנת 2007 היא מנתה כמעט 219 אלף נפש, שהם כ-15 אחוזים מכלל האוכלוסייה הערבית. שיעור זה גבוה מן השיעור המקביל של בני הנוער באוכלוסייה היהודית (כמעט 11 אחוזים). בני הנוער הערבים מהווים יותר מרבע מכלל בני הנוער בישראל.

תמונת המצב בקרב בני הנוער הערבים בתחומים מרכזיים כגון חינוך ורווחה אינה מעודדת. שיעור הנשירה של תלמידי תיכון ערבים כפול מזה שבקרב תלמידי תיכון יהודים ומרבית היישובים ברשימה הארצית של מוקדי הנשירה הם יישובים ערביים. תחולת העוני בקרב ילדים ובני נוער ערבים עלתה במידה ניכרת בשנים האחרונות והגיעה בשנת 2006 כדי 67 אחוזים. שיעור זה גבוה כמעט פי שלושה מהשיעור המקביל בקרב ילדים ובני נוער יהודים.

לאור כל אלה עולה שורה של שאלות: כיצד משפיעים נתונים אלה על דפוסי התנהגויות סיכון (כגון עישון, צריכת סמים, צריכת אלכוהול ומקרי אלימות) בקרב בני נוער ערבים? האם דפוסים אלה שונים מאלה של כלל אוכלוסיית בני הנוער בישראל? מהם הגורמים המשפיעים על גיבוש תפיסת עולמם הפוליטית של בני הנוער הערבים בישראל? כיצד מתמודדים בני נוער אלה, המשתייכים ברובם לחברה מסורתית, עם תהליכי שינוי ומודרניזציה? כיצד הם מושפעים מן המפגש עם החברה היהודית בכלל ועם בני נוער יהודים בפרט? מהו דפוס היחסים בין בני נוער ערבים להוריהם בתוך חוג המשפחה וכיצד הם נוהגים לבלות את שעות הפנאי שלהם?

הקובץ דן בהרחבה בסוגיות אלה ואחרות הנוגעות לבני הנוער הערבים בישראל. הוא כולל 12 מאמרים המבוססים על הרצאות שנישאו בכנס שנערך בראשית מאי 2008 מטעם תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב.

הכותבים מייצגים קשת רחבה של חוקרים מן האקדמיה, ובהם גם אישי ציבור ופעילי שטח: ח'אלד אבו עסבה, אלי רכס, ח'אולה אבו בקר, בני פפרמן, אימן אגבאריה, אמירה קראקרה-אבראהים, מונא ח'ורי-כסאברי, פייסל עזאיזה, פאולה כאהן-סטרבצ'ינקי, מרים כהן-נבות, טלל דולב, ולי פרלמן.