סדרת הערבים בישראל

KAP for Jewish-Arab Cooperation
9 תכנים
עמוד 1 מתוך 1

המיעוט הערבי בישראל והבחירות לכנסת ה- 17

תאריך
קובץ זה כולל מאמרים המבוססים על הרצאות שנישאו בשני כינוסים שנערכו בדצמבר 2005 וביוני 2006 על-ידי תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב.

יחד אך לחוד: ערים מעורבות בישראל

תאריך
קובץ זה מעלה שורה של שאלות הנוגעות למעמדם של התושבים הערבים בערים המעורבות ולמכלול היחסים בינם לבין התושבים היהודים.

הבחירות המוניציפאליות ביישוב הערבי והדרוזי

תאריך
חוברת זו כוללת את ההרצאות שנישאו ביום עיון שנערך באוניברסיטת תל אביב בראשית דצמבר 2003 על-ידי התכנית לחקר הפוליטיקה הערבית בישראל, זמן קצר לאחר הבחירות לרשויות המקומיות, שהתקיימו ב-28 באוקטובר 2003.

הפוליטיקה הערבית בישראל - על פרשת דרכים

תאריך
קובץ זה עוסק בהיבטים האידיאולוגיים של המשבר: השלכות ההסדר הישראלי-פלסטיני על ערביי ישראל; הצביון החדש המוקנה לתביעה לשוויון זכויות; חידוד הסתירה, מזווית הראייה הערבית, בין הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית והיותה מדינה דמוקרטית; והעמקת המודעות הפלסטינית-לאומית של המיעוט הערבי והחרפת שאלת הזהות הלאומית.