הבחירות המוניציפאליות ביישוב הערבי והדרוזי

חוברת זו כוללת את ההרצאות שנישאו ביום עיון שנערך באוניברסיטת תל אביב בראשית דצמבר 2003 על-ידי התכנית לחקר הפוליטיקה הערבית בישראל, זמן קצר לאחר הבחירות לרשויות המקומיות, שהתקיימו ב-28 באוקטובר 2003.
תאריך

Municipal Elections 2003 Cover

השלטון המקומי והפוליטיקה המקומית הערבית בישראל שונים באופן מהותי מהפוליטיקה הערבית הפרלמנטארית. מבחינות רבות השלטון המקומי חשוב בעיני האזרחים הערבים יותר מאשר הפוליטיקה הכלל-ארצית, שמדירה אותם מן המוסדות המרכזיים של המדינה, כמו הממשלה ומשרדיה ובתי המשפט, ואף גורמת לכך שהשפעתם בכנסת היא שולית. לעומת זאת, ההנהגה בעיריות ובמועצות המקומיות היא ביטוי ערבי אותנטי לשליטה ישירה במוסדות המנהלים את החיים היומיים של האזרחים בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה והתפתחות היישוב. זהו מקור כוח למשפחה, לחמולה, וגם לפרט. המפלגות הפוליטיות משתתפות גם הן בבחירות המקומיות ומתאמצות למשוך בוחרים לתמיכה במועמדים מטעמן, ובכך מקנות לבחירות אלו גוון לאומי-ארצי. חשיבות הבחירות המקומיות בעיני התושבים הערבים רבה אפוא, ושיעורי ההצבעה בהן גבוהים מאד – כ-90%.

חוברת זו כוללת את ההרצאות שנישאו ביום עיון שנערך באוניברסיטת תל אביב בראשית דצמבר 2003 על-ידי התכנית לחקר הפוליטיקה הערבית בישראל, זמן קצר לאחר הבחירות לרשויות המקומיות, שהתקיימו ב-28 באוקטובר 2003.

שרה אוסצקי-לזר, מנהלת "המכון לחקר השלום" בגבעת חביבה, עומדת על המאפיינים של בחירות 2003 ותוצאותיהן. מוהנד מצטפא, חוקר ב"מרכז למחקרים בני-זמננו" באום אל-פחם, סוקר את התחזקותה של החמולה כגורם בבחירות המקומיות, מול שקיעתן של המפלגות הפוליטיות בזירה זו. נאיף אבו שרקיה, יועץ ארגוני לרשויות מקומיות ומתכנן, מתייחס לחסמים העומדים בפני ניהול תקין של הרשויות הערביות. אלי רכס, מנהל התכנית לחקר הפוליטיקה הערבית בישראל, בודק במאמרו כיצד מצטיירת התנועה האסלאמית בעקבות בחירות 2003 – האם התחזקה או נחלשה? מאמרה של תגריד יחיא-יונס, דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב, עוסק בתפקיד הנשים בפוליטיקה הלוקאלית. רונית דוידוביץ'-מרטון, מנכ"לית מרכז ד.מ.ר. לתכנון ופיתוח ערים ואזורים, מתמקדת בנושא התכנון, עניין מרכזי וחיוני בחיי האוכלוסייה הערבית בישראל.

בסיום הקובץ מובאים דבריו של נסים דנה, לשעבר ממונה על העדות הדתיות במשרד הדתות, בנושא הבחירות במגזר הדרוזי. כמו כן מובא תקציר של רב-שיח בנושא איחוד רשויות מקומיות בהשתתפות גדעון ביגר, רמזי חלבי וריאד חמזה.

מבחר מגוון זה תורם להבנה טובה יותר של הזירה החשובה של השלטון המוניציפלי ביישובים הערביים ולתובנות באשר לבעיות שהוא סובל מהן, המכשולים שבפניהם הוא עומד והפתרונות האפשריים לשיפור מצבו.