הערבים בישראל קיבלו מועד ב'

תאריך

"נדירות הפעמים שבהן ההיסטוריה מעניקה מועד ב' למי שביצעו משגים דרמטיים. ההנהגה הערבית בישראל נמנית עם בני המזל הבודדים. לא בכדי מיהרו חברי הכנסת הערבים להצביע עם מפלגות הימין על פיזור הכנסת ועל עריכת בחירות חדשות. הבחירות הקרובות עשויות להוות הזדמנות לתיקון היסטורי לא רק עבור המפלגות הערביות, אלא עבור כלל גורמי הכוח הפוליטיים והציבוריים בישראל."