הסיוט של הרשות הפלסטינית. וגם שלנו

מיכאל מילשטיין במאמר דעה ב-YNET על משמעות הידוק הזיקה בין הציבור הפלסטיני לבין ישראל.
תאריך

מיכאל מילשטיין במאמר דעה ב-YNET על משמעות הידוק הזיקה בין הציבור הפלסטיני לבין ישראל:

"...מאז הופסק התיאום בין ישראל לרשות, הפעילות האזרחית השוטפת הקשורה בישראל מתנהלת מכוח "יד נעלמה". בדרך הזאת ממשיכים לצאת מדי יום עשרות אלפי פועלים, סוחרים וחולים לישראל, מבלי שהדבר מתואם רשמית. הרשות, כך נראה, יכולה אם תרצה לבלום את היציאה, אולם היא מבינה שהתוצאה של מהלך כזה תהיה חיכוך עם הציבור הפלסטיני והפניית זעמו כלפיה. היא מעדיפה לעת עתה לתת למצב הנוכחי להתקיים על מנת לשמור על היציבות הכלכלית... 

הידוק הזיקה בין הציבור הפלסטיני לישראל איננו רק הסיוט הקיומי של הרשות, אלא צריך להיתפס גם כבעיית יסוד עבור ישראל. בעודה נערכת לתרחישי אימה מהדגם של "אינתיפאדה שלישית", נראה כי השקט הוא זה שאמור להטריד או אף להפחיד את ישראל. התמסרות חלק גדול מהציבור הפלסטיני לקשר אזרחי ישיר איתה, וכמיהתם של רבים מהם להתאזרח במדינה על מנת לשפר את רמת חייהם ואת איכות השירותים שהם מקבלים, משמען פיחות מתמשך במעמדה ובדימויה של הרשות בעיני האזרח הפלסטיני (שגם כך יחסו כלפיה טעון)".