ממשלת ישראל נדהמה: גם הערבים יודעים להילחם

במלאת חמישים שנה למלחמת יום כיפור, ד"ר מיכאל מילשטיין כותב ב"הארץ" על ההפתעה מפרוץ המלחמה, הפתעה שנבעה לא רק מהכשל הצבאי, אלא גם מהבוז שחשו בישראל כלפי הערבים, כלפי תרבותם וכלפי יכולותיהם.
תאריך

"מדי שנה נחשפים עוד ועוד מסמכים המאירים באור חדש, ולפעמים שונה, את התובנות הקולקטיביות שהתבססו לאורך השנים בנוגע למלחמת יום כיפור. במסגרת הזאת נוצק תוכן חדש לגבי מושגי היסוד של אותה טראומה לאומית מכוננת, ובראשן "ההפתעה".

פרוטוקולים של דיוני הממשלה מהימים שלפני פרוץ המערכה ובמהלכה, אשר נחשפו לפני כשבועיים, ממחישים עד כמה הפתעתה העיקרית של ההנהגה בישראל לא היתה מעצם פרוץ המלחמה ב–6 באוקטובר, אלא מהתנהלות הצד הערבי. הצמרת הישראלית נדהמה מכך שצבאות ערב לחמו בעוז ובנחישות, קצרו הצלחות, הפגינו תחכום והיטיבו לפענח את דרך החשיבה הישראלית, ופעלו לאור היגיון אסטרטגי מורכב שבישראל התקשו לפענח".


*הדעות המובעות באתר של מרכז משה דיין הן של המחברים בלבד.