התגובות להחמרת המגבלות על נשיא איראן לשעבר, מוחמד ח'אתמי

מחבר
רז צימט חוקר את סוגיית החמרת המגבלות על הנשיא האיראני לשעבר, מוחמד ח'אתמי, באמצעות השיח הרשתי שמובילים הרפורמיסטים במטרה לגייס תמיכה ציבורית כנגד הדיכוי הפוליטי שגוזר המשטר האיראני על מתנגדיו.
תאריך

Mohammad Khatami.  The caption reads "Master of reforms is here to stay in the heart of the Iranian nation."
תמונתו של מוחמד ח'אתמי, תחת הכותרת: "אדון הרפורמות כאן כדי להישאר בלב האומה האיראנית", מתוך רשת טוויטר.

 


מגבלות חדשות, שהוטלו לאחרונה על נשיא איראן לשעבר, המנהיג הרפורמיסטי מוחמד ח'אתמי, עוררו בחודש אוקטובר תגובות סוערות ברשתות החברתיות באיראן. המשטר האיראני מודע היטב לאהדה הרבה לה זוכה ח'אתמי מצד האזרחים, במיוחד בקרב תומכי האופוזיציה הרפורמיסטית, ומנסה מזה שנים להצר את צעדיו ולצמצם את חשיפתו הציבורית. ואולם, השיח הרשתי שהתעורר בתגובה למגבלות החדשות מצביע על כך שהחרפת צעדי הדיכוי רק מגבירה את האהדה כלפי ח'אתמי ויתר מנהיגי האופוזיציה הרפורמיסטית. הגם שהמשטר מצליח להגביל את השפעתם בזירה הפוליטית, הרי שהשפעתם הציבורית גוברת בזכות הדומיננטיות של הרפורמיסטים ברשתות החברתיות וההד התקשורתי שהם מייצרים באמצעות במה זו.

בראשית אוקטובר דווח ברשתות החברתיות ובאמצעי תקשורת איראנים המזוהים עם המחנה הרפורמיסטי על מגבלות חדשות שהוטלו על מוחמד ח'אתמי, ממנהיגיה הבולטים של האופוזיציה הרפורמיסטית, שסיים ב-2005 כהונה בת שמונה שנים כנשיא. מאז התייצבותו לצד מנהיגי האופוזיציה במשבר הפוליטי שהתרחש באיראן לאחר הבחירות לנשיאות בקיץ 2009 ובמהלך מהומות הדמים שפרצו ברחבי המדינה על רקע הטענות לזיוף תוצאות הבחירות, הטילו עליו שלטונות איראן מגבלות קשות, והוא הוקע על-ידי תומכי המשטר כבוגד. בשונה משני מנהיגי האופוזיציה הרפורמיסטית, מיר-חוסיין מוסוי ומהדי כרובי, ח'אתמי לא הושם במעצר בית, אך תנועותיו באיראן הוגבלו, יציאתו לחו"ל נאסרה כליל ותמונותיו אסורות בפרסום באמצעי התקשורת הממלכתיים.

לאחרונה השתתף ח'אתמי במספר אירועים ציבוריים ובאחד מהם אף הצטלם לצד עלי לאריג'אני, יו"ר הפרלמנט האיראני (המג'לס). הופעותיו הציבוריות, כמו גם קריאותיו הפומביות לשחרור מנהיגי האופוזיציה הרפורמיסטית ממעצר הבית, עוררו את זעמם של השלטונות. על-פי דיווח באתר הרפורמיסטי "כלמה", החליט בית הדין המיוחד לאנשי דת בראשות איש הדת השמרני, אבראהים ראיסי, לאסור על ח'אתמי להשתתף באירועים ציבוריים, פוליטיים או תרבותיים למשך שלושה חודשים. כמו כן, נאסר עליו לפגוש בכירי ממשל, אנשי דת, פעילים פוליטיים, פעילים באיגודים מקצועיים, וסטודנטים.[1] דובר הרשות השופטת הכחיש כי מדובר במגבלות חדשות, אך עורכי דינו של ח'אתמי ומקורביו אישרו כי הודעה על הרחבת המגבלות אכן נמסרה לאחרונה לידיו.[2]

במחאה על החרפת הצעדים נגד ח'אתמי השיקו גולשים איראנים קמפיין רשתי שנועד לתמוך בו ולדרוש את הסרת המגבלות, תחת התיוגים (האשטאגים) "ח'אתמי כאן כדי להישאר" (#خاتمی_ماندگار) ו"לא ניתן למחוק את ח'אתמי" (#خاتمی_حذف_شدنی_نیست). הגולשים תיארו את ח'אתמי כמנהיג הנערץ על-ידי הציבור וכסמל לשאיפתם של אזרחי איראן לחירות. "ח'אתמי הוא רעיון ולא ניתן לכלוא רעיון", צייץ אחד הגולשים.[3] גולש נוסף ציין כי הנשיא לשעבר הוא חלק משמעותי מההיסטוריה המודרנית של איראן ו"לא ניתן למחוק את ההיסטוריה".[4] גולשים רבים שיתפו את תמונותיו של ח'אתמי כצעד מתריס נגד האיסור שהטילו שלטונות איראן לפרסם את תמונותיו בתקשורת. ניסיונות המשטר להצר את צעדיו של ח'אתמי תוארו על-ידי הגולשים כניסיונות שווא: "הוא כלוא בלבבותינו ואיננו משחררים אותו. ככל שאתם רוצים לכלוא אותו, מה תעשו עם לבבותינו?".[5] גולשים רבים הציגו את מדיניות הדיכוי בה נוקט המשטר כחרב פיפיות, משום שזו רק מחזקת את השפעת ח'אתמי והאהדה הציבורית כלפיו, כפי שתיאר זאת אחד הגולשים: "חרב דבריו הופכת חדה יותר והשפעתה גוברת".[6]

לצד הביקורת כלפי המגבלות החדשות שהושתו על ח'אתמי, הגולשים שבו והעלו את דרישתם לשחרר את שני מנהיגי האופוזיציה הרפורמיסטית ממעצר הבית בו הם נתונים למעלה משש שנים. בשולי השיח הרשתי היו מי שמתחו ביקורת גם על הנשיא רוחאני בטענה כי אינו מנצל את סמכויותיו כראש המועצה העליונה לביטחון לאומי על מנת לשים קץ לדיכוי הפוליטי הנמשך כלפי מנהיגי הרפורמיסטים. ביקורת זו משקפת אכזבה גוברת בקרב הרפורמיסטים מהתנהלות הנשיא, שנבחר במידה רבה בזכות תמיכתם אך אינו עושה די על מנת לשפר את חירויות האזרח מחשש לעימות עם הממסד הדתי השמרני שבראשות המנהיג העליון, עלי ח'אמנהאי.

חלק מהביקורת הופנתה באופן אישי כלפי איש הדת השמרני אבראהים ראיסי. בית הדין המיוחד שבראשותו הוקם בשנות השמונים, והוא כפוף ישירות למנהיג איראן ומוסמך לדון בפשעים המבוצעים על-ידי אנשי דת, ובכלל זה בעבירות פוליטיות של אנשי דת ממתנגדי המשטר. ראיסי, שהתמודד בבחירות האחרונות לנשיאות איראן מטעם הימין השמרני והובס על-ידי הנשיא המכהן רוחאני, הואשם על-ידי חלק מהגולשים כי הוא מנצל את סמכותו כראש בית הדין על מנת לנקום את תבוסתו הקשה בבחירות ולפגוע במתנגדיו הפוליטיים.[7]  לביקורת הצטרפו מספר חברי מג'לס רפורמיסטים. מחמוד סאדקי, הנחשב לאחד מחברי המג'לס הפעילים ביותר ברשת, צייץ בחשבון הטוויטר שלו כי הטלת מגבלות על ח'אתמי מצד מי שהיה מועמד בבחירות לנשיאות מעידה על גודל הסכנה שהוסרה מעל הציבור האיראני בזכות בחירתו המחודשת של הנשיא רוחאני.[8] מחאת חברי המג'לס התרחבה מעבר לרשתות החברתיות כאשר 86 חברי הסיעה הרפורמיסטית הגישו מחאה כתובה לנשיא בטענה כי המגבלות החדשות על ח'אתמי מהוות הפרה בוטה של זכויות האדם המעוגנות בחוקה האיראנית.[9] 

התגובות ברשתות החברתיות להחרפת המגבלות כנגד ח'אתמי מעידות על מגבלות כוחו של המשטר האיראני. שלטונות איראן יכולים אומנם לנצל את שליטתם הנמשכת במוסדות שאינם נבחרים על-ידי הציבור, ובכלל זה ברשות השופטת, להמשך הדיכוי הפוליטי של מתנגדיהם. יחד עם זאת, הצרת צעדיהם של מתנגדי המשטר – לא זו בלבד שאינה גורעת מתמיכת הציבור בהם, אלא אף מחזקת את הפופולריות שלהם. המקרה של ח'אתמי מטיב להמחיש זאת. כאשר הלה סיים את תקופת כהונתו בת שמונה שנים כנשיא הוא נחשב לכושל למדי, וכמי שלא הצליח לממש את הבטחותיו לציבור בוחריו, בעיקר בכל הקשור לקידום רפורמות אזרחיות ולשיפור חירויות הפרט. את הצלחתו לשקם את מעמדו הציבורי ולזכות מחדש באהדת האזרחים ניתן לזקוף במידה רבה לרשתות החברתיות. אלה משמשות זירת פעילות מרכזית עבור האופוזיציה הרפורמיסטית לגיוס תמיכה ציבורית במאבקה בדיכוי הפוליטי, כולל במקרה של ח'אתמי שהפך לסמל לשאיפתו הנמשכת של הציבור האיראני לחירות.


[1] "בית הדין המיוחד לאנשי דת בראשות סיד אבראהים ראיסי אחראי על החלת המגבלות נגד ח'אתמי", כלמה, 5 באוקטובר, 2017.

[2]  "אישור החלת מגבלות חדשות על ח'אתמי", אעתמאד, 8 באוקטובר, 2017.

[3]  @RohiAmiri88, Twitter, October 15, 2017. 

[4]  @Shahgrap, Twitter, October 15, 2017. 15.10.17: .

[5]  @AsadiradAli, Twitter, October 15, 2017. 15.10.17: .

[6]  @najafi_tehrani, Twitter, October 15, 2017. 

[7] @nasazegar, Twitter, October 15, 2017.  

[8] @mah_sadeghi, Twitter, October 15, 2017. 

[9] "מחאת 86 חברי מג'לס לנשיא בנוגע למגבלות החדשות על נשיא ממשלת הרפורמות", אלף, 8 באוקטובר, 2017.