ב-הייב: כרך 2, גיליון 1, ינואר 2014

יואל פרקר חוקר את הממשק בין מוזיקה למאבק בסוריה, רז צימט מסתכל על עימות המחודש בין המשטר האיראני למתנגדיו סביב מהומות 2009, וחי איתן כהן ינרוג'ק שואל האם ישוב המוזיאון לארח מתפללים בטורקיה.
תאריך