בי-הייב: כרך 2, גיליון 4, אפריל 2014

רז צימט: הרשתות החברתיות והמערכה לשחרור חמשת החיילים האיראנים החטופים; נחום שילה: השיעים בערב-הסעודית בראי הרשתות החברתיות; חי איתן כהן ינרוג'ק: העמקת הקיטוב בחברה הטורקית על רקע הבחירות לרשויות המקומיות
תאריך