בי-הייב: כרך 2, גיליון 8, ספטמבר 2014

מיכאל ברק: הנהגת האחים המוסלמים מקטר בראי הרשתות החברתיות; חי איתן כהן ינרוג'ק: ברוכים הבאים "ל טורקיה החדשה"; רז צימט: התגובות להידרדרות במצבו הבריאותי יו"ר של "מועצת המומחים"
כביטוי לשחיקת מעמד אנשי הדת באיראן
תאריך