ב-הייב: כרך 3, גיליון 11, דצמבר 2015


בגיליון זה תגובות הרשתות החברתיות הטורקיות למשבר הנוכחי עם רוסיה ונרמול היחסים עם ישראל; קמפיין הרשתות החברתיות במפרץ נגד עזמי בשארה ומשמעויותיו הרחבות, והמערכה שמובילים פעילים חברתיים ונציגי האופוזיציה הרפורמיסטית להגדלת ייצוג הנשים במג'לס האיראני.