בי-הייב: כרך 4, גיליון 1, ינואר 2016


גיליון זה בוחן את משבר האמון בין צעירי מצרים המשכילים למשטר אל-סיסי על רקע התערבות האחרון בבחירות להתאחדות הסטודנטים; סוקר את השימוש שעושה "המדינה האסלאמית" ברשתות החברתיות ככלי להפצת קמפיינים אינטנסיביים נגד אויביה ומצביע על השימוש הגובר בקרב אזרחי איראן בישומון המסרונים "טלגרם" ומשמעויותיו.