בי-הייב: כרך 4, גיליון 5, מאי 2016


בגיליון זה נבחן את הפער בין השימוש הגובר של צעירי מצרים ברשתות החברתיות כאמצעי להשתלחות במשטר ולתביעה של חופש ביטוי, מול חששו של הממסד מאמצעי זה והשימוש באמצעי אכיפה מסורתיים כדרך להגבלת השימוש בו; נסקור את הדעות החלוקות בשיח הרשתי סביב חזון סעודיה 2030 העומד בניגוד לתמיכה הגורפת המוצגת בתקשורת הממוסדת, והפעולות שנוקט המשטר הסעודי כדרך לגייס את תמיכת ההמון; ונציג את הקמפיין הרשתי שהובילו מספר צעירים באיראן להגברת המודעות לבטיחות בדרכים והתמיכה הציבורית והממסדית הגבוהה לה זכה הקמפיין, במרחב הווירטואלי וברחובות.