בי-הייב: כרך 4, גיליון 6, יוני 2016


בגיליון זה נציג את הקמפיין הרשתי הנרחב שהובילו תומכי המדינה האסלאמית לקראת נאום דובר הארגון, אבו-מחמד אל-עדנאני, ונקבל הצצה לתפוצה הגאוגרפית של קהילת התומכים הווירטואלית של הארגון; נבחן את השיח שהתפתח ברשתות הטורקיות סביב חודש הרמדאן, החושף את הקרע שנוצר בין הציבור השמרני-מסורתי החותר להאצת תהליך הדתה של החברה בטורקיה, מול הציבור החילוני המתנגד לכך; ונסיים בפעילות שמוביל המשטר האיראני להנצחת חללי המערכה בסוריה, בין היתר ברשתות החברתיות, כאמצעי לגיוס תמיכת הציבור.