בי-הייב: כרך 4, גיליון 7, יולי 2016


שני מאמריו הראשונים בוחנים את השיח ברשתות החברתיות הטורקיות והמצריות לנוכח ניסיון ההפיכה הדרמטי בטורקיה. המאמר השלישי בוחן את השיח הציבורי ברשתות האיראניות סביב ההתקהלויות ההמוניות שמארגנים צעירי איראן באמצעות המדיה החברתית, הנתפסות כביטוי למשבר ערכי בו נתון דור זה ומעוררות חשש משימוש פוליטי.