בי-הייב כרך 2, גיליון 7, יולי 2014

מיכאל ברק: חטיפת הנערים 'ו צוק איתן' בראי הרשתות הערביות; חי איתן כהן ינרוג'ק: הפוליטיקה הטורקית בצל של מרוץ לנשיאות וצוק איתן; הוויכוח הפנימי בקרב הרפורמיסטים באיראן סביב ההשתתפות בתהלוכות "יום ירושלים העולמי"
תאריך