בי-הייב: כרך 3, גיליון 7, יולי 2015

המאמר הפותח מנתח את תגובות הרשתות החברתיות להסכם הגרעין שהושג ב-14 ביולי בין איראן למעצמות המערב ומשמעויותיהן. מאמר נוסף סוקר את ההד הרשתי שעורר פסטיבל "מַוָאזין" השנתי של מרוקו, והמאמר החותם דן ביחסי טורקיה-סין, על רקע השמועות שפשטו ברשתות לגבי מצבם של האויגורים במחוז שינג'יאנג.
תאריך