בי-הייב: כרך 3, גיליון 10, נובמבר 2015


המאמר הפותח עוסק בגילויי הסתה וגזענות אנטי- ערביים ברשתות האיראניות; מאמר נוסף דן בפעילותם המקוונת של ארגונים אנטי-ישראליים המסיתים בערבית ובשפות נוספות נגד ישראל, ומאמר אחר בוחן את ההסתה הפוליטית הגואה ברשתות החברתיות הטורקיות.