עדכן בחירות לרשויות המקומיות 2013 מס'1

סדרת "עדכן בחירות לרשויות המקומיות 2013" כוללת שני גיליונות העוסקים במערכת הבחירות המקומיות ביישובים הערביים והדרוזים שנערכה ב-22 באוקטובר 2013.

תאריך

אנו שמחים לפרסם את הגיליון הראשון בסדרת "עדכן הבחירות לרשויות המקומיות 2013 ." הגיליון עוסק בהיערכות היישובים הערביים והדרוזים לקראת הבחירות המוניציפליות שייערכו בשבוע הבא, 22 באוקטובר 2013.

הבחירות המוניציפליות הקרובות יתקיימו ב 73 -יישובים ערביים ודרוזים, ועל פי נתוני משרד הפנים רשומים בהם 469,625 בעלי זכות בחירה. מערכת הבחירות שהתנהלה בחודשיים האחרונים העלתה לכותרות שורה ארוכה של סוגיות. מפאת קוצר היריעה אין הכוונה להציג בגיליון זה את מגוון הנושאים שעלו במהלך תקופה זו. סוגיות רבות נושאות אופי מקומי הנוגע לכל יישוב בפני עצמו, וקצב השתנות האירועים הוא דינמי ומהיר. לפיכך הסתפקנו בהצגת סוגיות עיקריות שבלטו לאורך זמן הנושאות אופי רחב יותר.

סוגיה אחת היא שאלת ההנהגה הפוליטית באום אל-פחם. לראשונה זה שלושים שנה הודיעה התנועה האסלאמית כי לא תשתתף במערכת הבחירות המקומיות בעיר. התנועה הודיעה גם כי לא תתמוך במועמד כלשהו המתמודד על ראשות העירייה אף על פי שראש העיר המכהן, ח'אלד חמדאן, נבחר לתפקידו מטעמה בבחירות הקודמות שנערכו בשנת 2008 .חמדאן החליט להתמודד בכל זאת על ראשות העיר, הפעם בראש רשימה עצמאית שאליה חברו נציגי בל"ד. מולם תתמודד רשימה משותפת לחד"ש ולתנועת "בני הכפר", ובצד שתי רשימות אלה תתמודדנה כמה רשימות מקומיות. השאלה שנותרה פתוחה היא: האם תמלאנה המפלגות והתנועות הפוליטיות את החלל שהותירה אחריה התנועה האסלאמית או שמא תפנה העיר לפוליטיקה על בסיס חמולתי?

סוגיה מעניינת אחרת היא מערכת הבחירות בנצרת. סגן ראש העיר, עלי סלאם, החליט לפרוש מחד"ש ולהציג את מועמדותו לראשות העיר באמצעות רשימה עצמאית חדשה. ייתכן שבעקבות זאת החליט ראמז ג'ראיסי, ראש העיר המכהן, לחזור בו מהחלטתו שלא להתמודד על ראשות העיר, והציג שוב את מועמדותו לתפקיד. על שניהם נוספה מועמדת שלישית, חברת הכנסת חנין זועבי (בל"ד), המתמודדת על התפקיד כשהיא נתמכת ברשימה עצמאית שאיננה מזוהה באופן רשמי עם בל"ד. מול ראש עיר למוד ניסיון המכהן בתפקידו כשני עשורים קמו מועמדים חדשים וצעירים המבטיחים לתושבי העיר שינוי. כעת נותר לראות למי יתנו הבוחרים את קולם.

אולם מעל הכול נראה כי הסוגיה שמעסיקה את הרחוב הערבי במערכת הבחירות המקומיות הקרובות היא שאלת הייצוג הפוליטי של נשים בזירה המוניציפלית. בגיליון זה בחרנו להביא מעט המעיד על המרובה, אולם אם לשפוט לפי מספר הידיעות החדשותיות ומאמרי העמדה שהתפרסמו בנושא, נראה כי נפרץ המחסום התודעתי בסוגיה וכי "תקרת הזכוכית" שעמדה עד כה מעל הייצוג הפוליטי של נשים ביישוביהן עתידה אף היא להתנפץ. בכמה יישובים הוצגו נשים במקומות גבוהים ברשימות המתמודדות על מושב במועצת היישוב. האפשרות שהפעם ייבחר מספר גדול של נשים כחברות מועצה – בוודאי בהשוואה למספר הנשים שנבחרו לתפקיד זה בבחירות הקודמות, שש בלבד – נראית ממשית מתמיד.

בחלקו הראשון של הגיליון מובאים שני מאמרי מערכת העוסקים בסוגיות מרכזיות הנוגעות לשלטון המקומי הערבי בישראל. נוהאד עלי מנתח את המשמעויות הנגזרות מהחלטתה של התנועה האסלאמית באום אל- פחם שלא להשתתף במערכת הבחירות הזו. זיאד אבו חבלה עוסק בשאלת יסוד והיא: כיצד לשפר את מצבן הכלכלי של הרשויות המקומיות הערביות?

בחלק השני של הגיליון מוצגות סוגיות עיקריות שעלו במהלך מערכת הבחירות המקומיות כפי שהן השתקפו באמצעי התקשורת. מקום נרחב הוקדש לידיעות ולכתבות שהופיעו בעיתונות בו אתרי אינטרנט בשפה הערבית והן מובאות בתרגומן לעברית. חלקו האחרון של הגיליון מציג מבחר נתונים הנוגעים לתוצאותיהן של שתי מערכות הבחירות הקודמות.