עדכן בחירות לרשויות המקומיות 2013 מס' 2

הגיליון שלפנינו סוקר את הסוגיות העיקריות שעלו בקרב הציבור הערבי בישראל עם היוודע התוצאות הסופיות של הבחירות לרשויות המקומיות.
תאריך

הגיליון שלפנינו סוקר את הסוגיות העיקריות שעלו בקרב הציבור הערבי בישראל עם היוודע התוצאות הסופיות של הבחירות לרשויות המקומיות. מאמר המערכת של הגיליון, פרי עטה של נאדיה חילו, עוסק בתוצאות הבחירות למועצת העיר תל-אביב-יפו, אשר עמדו בסימן היעדר ייצוג כלשהו לתושבי העיר הערבים. בהמשך מופיעים מאמרי עמדה וידיעות שפורסמו בעיתונות ובאתרי אינטרנט בשפה הערבית והם מובאים בתרגום לעברית. בחלקו האחרון של הגיליון מובאות תוצאות מלאות של הבחירות ביישובים הערביים והדרוזיים ובערים המעורבות, וכן פירוט על הישגיהן של המפלגות חד"ש ובל"ד ושל התנועה האסלאמית במערכת הבחירות.