עדכן בחירות 2013 מס' 1

אנו שמחים לפרסם את הגיליון הראשון של "עדכן בחירות 2013 "העוסק בפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה .19 -העדכן משמש כלי עזר המכיל מידע עדכני על היערכות המערכת הפוליטית הערבית בישראל לקראת הבחירות הקרובות לכנסת .
תאריך

בגיליון זה מובאים מאמרי עמדה, מידע לגבי היערכות המפלגות וכן סוגיות מרכזיות במערכת הבחירות, תוך שימת דגש על ידיעות וכתבות מאמצעי תקשורת (עיתונות ואתרי אינטרנט) בשפה הערבית שתורגמו לעברית. בחלקו האחרון כולל העדכן נתוני רקע בנושאים שונים. המידע מבוסס על החומר שנצבר במאגר המידע של תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי.