סדרת עדכן

Konrad Adenauer Program for Jewish-Arab Cooperation Logo
23 תכנים
עמוד 1 מתוך 3

עדכן בחירות לרשויות המקומיות 2013 מס'1

תאריך
סדרת "עדכן בחירות לרשויות המקומיות 2013" כוללת שני גיליונות העוסקים במערכת הבחירות המקומיות ביישובים הערביים והדרוזים שנערכה ב-22 באוקטובר 2013.

עדכן בחירות 2013 מס' 3

תאריך
אנו שמחים לפרסם את הגיליון השלישי והאחרון בסדרת "עדכן בחירות 2013 ", המסכם את תוצאות הבחירות של האזרחים הערבים והדרוזים בישראל לכנסת התשע-עשרה.

עדכן בחירות 2013 מס' 2

תאריך
אנו שמחים לפרסם את הגיליון השני בסדרת "עדכן בחירות 2013" העוסק בפוליטיקה הערבית בישראל והבחירות לכנסת ה-19' וזאת כשבוע ימים לפני יום הבחירות.

עדכן בחירות 2013 מס' 1

תאריך
אנו שמחים לפרסם את הגיליון הראשון של "עדכן בחירות 2013 "העוסק בפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה .19 -העדכן משמש כלי עזר המכיל מידע עדכני על היערכות המערכת הפוליטית הערבית בישראל לקראת הבחירות הקרובות לכנסת .