עדכן בחירות 2013 מס' 2

אנו שמחים לפרסם את הגיליון השני בסדרת "עדכן בחירות 2013" העוסק בפוליטיקה הערבית בישראל והבחירות לכנסת ה-19' וזאת כשבוע ימים לפני יום הבחירות.
תאריך

הגיליון שלפנינו מנסה לשפוך אור על הסוגיות העיקריות העומדות על סדר יומה של המערכת הפוליטית הערבית בישראל ערב הבחירות לכנסת. בחלקו הראשון מופיעים מאמרי מערכת העוסקים בסוגיות האמורות לעיל. לאחר מכן מוצגות סוגיות מרכזיות הנוגעות למערכת הבחירות בקרב הציבור הערבי. דגש מיוחד הושם על ידיעות וכתבות שהופיעו באמצעי תקשורת (עיתונות ואתרי אינטרנט) בשפה הערבית והן מובאות בתרגומן לעברית ה. חלק האחרון כולל השוואה תמציתית של מצעי המפלגות המתמודדות על קולות הבוחרים הערבים. המידע מבוסס על החומר שנצבר במאגר המידע של תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי .