יום הנכבה 2011 בקרב הערבים בישראל


אנו שמחים לפרסם גיליון נוסף בסדרת "עדכן הערבים בישראל" המוקדש לסיכום אירועי "יום הנכבה ," שהתרחשו במחצית הראשונה של חודש מאי השנה ביישובים הערביים בישראל . במסגרת אירועים אלה נערכו תהלוכות לציון זכות השיבה ועצרות עממיות לציון זיכרון הנכבה . האירועים השנה עמדו בסימן המהפכות שהתחוללו בחודשים האחרונים ברחבי העולם הערבי . בעצרת המרכזית לציון יום הנכבה, שנערכה 13-ב במאי בכפר כנא, נתלו בגאון על הבמה דגליהן של המדינות שבהן התחוללו מהפכות, כמו תוניס ומצרים, וכן דגל לוב בגרסתו הקודמת שהייתה בתוקף עד עלייתו של מעמר קד'אפי לשלטון (ספטמבר 1969 .(אווירת התקווה והציפייה לעתיד טוב יותר, שנולדה בעקבות "אביב העמים הערבי , " הורגשה היטב בתוכן הנאומים שנישאו בעצרות העממיות . ביטויים של אופוריה ותחושת עוצמה נבעו מתחושתם הכללית של רבים בציבור הערבי כי לראשונה זה 63 שנה שבה ההיסטוריה למסלולה הנכון, וכי מעתה תתפוס הסוגיה הפלסטינית את מקומה הראוי בראש סדר היום של מדינות ערב . מזווית הראייה של המיעוט הערבי בישראל, התיקון ההיסטורי אמור להתבטא במימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים למולדתם . משום כך הססמה המרכזית שחזרה ונשמעה השנה באירועים העממיים הייתה לא עודה ען חק אל- עודה "– אין ויתור על זכות השיבה".

בעדכן שלפנינו ארבעה חלקים. בחלק הראשון מובא מאמר עמדה מאת פרופ' אלי רכס, הבוחן את אירועי יום הנכבה בהקשר ההיסטורי של השיח הלאומי בחברה הערבית בישראל. החלק השני כולל מאמרי עמדה מתורגמים לעברית, שהופיעו בעיתונות ובאתרי אינטרנט בשפה הערבית. בחלקים השלישי והרביעי מוצגים נושאים מרכזיים שעלו בדבריהם של ראשי הציבור הערבי במהלך אירועי יום הנכבה, כפי שדווחו בתקשורת בשפה הערבית בישראל, הן בהקשר המקומי הנוגע לשיח הלאומי בחברה הערבית והן בהקשר החיצוני הנוגע להשפעת המהפכות בעולם הערבי על הערבים בישראל . דגש מיוחד הושם על תרגום לעברית של ידיעות מהעיתונות הערבית, אשר בדרך כלל אינן זוכות לחשיפה רבה בקרב קוראים שאינם בקיאים בשפה הערבית .