עדכן בחירות 2013 מס' 3

אנו שמחים לפרסם את הגיליון השלישי והאחרון בסדרת "עדכן בחירות 2013 ", המסכם את תוצאות הבחירות של האזרחים הערבים והדרוזים בישראל לכנסת התשע-עשרה.
תאריך

אילו לקחים הפיקו המפלגות הערביות מהתנהגותו של הציבור הערבי במערכת הבחירות האחרונה? האם יוכלו חברי הכנסת של המפלגות הערביות למלא תפקיד אפקטיבי לנוכח ההרכב של הכנסת החדשה? האם תקום כעת סיעה משותפת לשלוש המפלגות הללו כדי להתמודד טוב יותר עם אתגרי השעה? שאלות אלה ואחרות עלו בקרב הציבור הערבי בישראל בעקבות תוצאות הבחירות לכנסת, ולהן מוקדש גיליון מסכם זה .

חלקו הראשון של הגיליון כולל מאמרי מערכת המנתחים את תוצאות הבחירות לכנסת בקרב הציבור הערבי בישראל. בהמשך מוצגות סוגיות עיקריות הנוגעות לתוצאות הבחירות לכנסת ולהשפעתן על הפוליטיקה הערבית בישראל. מקום נרחב הוקדש לידיעות ולכתבות שהופיעו באמצעי תקשורת (עיתונות ואתרי אינטרנט) בשפה הערבית והן מובאות בתרגומן לעברית. חלקו האחרון של העדכן כולל עיבוד של נתונים נבחרים על דפוסי ההצבעה של האזרחים הערבים והדרוזים במערכת הבחירות האחרונה