עדכן בחירות 2009 מס' 1


אנו שמחים לפרסם את הגיליון הראשון של "עדכן בחירות 2009 "העוסק בפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-18. העדכן מהווה כלי עזר המכיל ריכוז של מידע עדכני על הפעילות הפוליטית והתכונה לקראת הבחירות בקרב הציבור הערבי בישראל . הוא מושתת על החומר הנצבר במאגר המידע של תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי- ערבי, הפועלת בשיתוף קרן קונרד אדנאואר. מובאים בו מאמרי עמדה , מידע לגבי היערכות המפלגות וכן סוגיות מרכזיות במערכת הבחירות, תוך שימת דגש על ידיעות וכתבות מן העיתונות הערבית. בחלקו האחרון כולל העדכן נתוני רקע בנושאים שונים.

הבחירות לכנסת ה-18 יתקיימו ב-10 בפברואר 2009 .לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, מספר בעלי זכות הבחירה הרשומים בפנקס הבוחרים לכנסת הוא 5,276,965 .אין בידינו נתונים מדויקים באשר למספר בעלי זכות הבחירה הערבים. בהתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ניתן להעריך כי מדובר בכ- 655,180 בעלי זכות בחירה, שהם -כ 12.4 אחוזים מכלל בעלי זכות הבחירה בישראל לכנסת הקרובה.

מערכת הבחירות לכנסת התנהלה עד לפני ימים אחדים בצלו של המבצע הצבאי ברצועת עזה.  מטבע הדברים, אירועי המלחמה בדרום משכו את מרבית תשומת הלב הציבורית והתקשורתית ודומה כי העניין במערכת הבחירות בכלל, ובמיוחד זו ביישוב הערבי, נדחק לקרן זווית. אף השבועונים המרכזיים בשפה הערבית (דוגמת סינארה, כל אל-ערב ופנורמה) הקדישו עמודים נרחבים בגיליונותיהם (שהתפרסמו במהלך חודש ינואר) לסיקור הלחימה ברצועת עזה ו, אילו התייחסותם לנושאים פוליטיים הקשורים לבחירות הייתה מועטה יחסית . אחת ממטרות העדכן היא למקד את הקורא ים בתכונת הבחירות ביישוב הערבי ולשפוך אור על היבטים מסוימים אשר אינם זוכים בהכרח לחשיפה תקשורתית יומית.

בשבוע האחרון עלתה לכותרות שאלת פסילתה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת את המפלגות רע"מ -תע"ל ובל"ד מהשתתפות בבחירות הקרובות. שתי המפלגות עתרו לבג"ץ (באמצעות "עדאלה") וההכרעה בעניין צפויה להתקבל בימים הקרובים ה. גיליון רואה אור לפני שהתקבלה הכרעת בג"ץ בעניין, והוא כולל סיכום ביניים נרחב של תגובות התייחסויות לסוגיה זו .