עדכן בחירות 2009 מס' 3


אנו שמחים לפרסם את הגיליון השלישי והאחרון בסדרת "עדכן בחירות 2009 ."גיליון זה מתפרסם כשבועיים לאחר הבחירות לכנסת ה-18 ,וכשבוע ימים לפני מושב הפתיחה של הכנסת החד .שה הוא מנתח את תוצאותיהן של הבחירות ואת ההתפתחויות שהתחוללו בעקבותיהן במערכת הפוליטית הערבית בישראל.